Installateur-plaatser Partner voor uw beveiligingswerken
nl | fr

Brandwerende compartimentering

coupe-feu, compartimentage, anti-feu, pompiers

Dalla Valle biedt U haar ervaring en vaardigheden aan voor wat betreft brandwerende compartimentering.

In de gebouwen worden alle materialen, die overeenstemmen met de Europese en federale normen, gebruikt. Deze materialen zullen hun brandwerende functie vervullen op alle plaatsen die bescherming nodig hebben.

     

Wat is brandwerende compartimentering?

systeem, brandwerende compartimentering Compartimentering is een uiterst belangrijk element voor wat betreft de bescherming tegen brand, want dit zorgt ervoor dat het vuur zich niet verder gaat verspreiden in een gebouw.

Onder compartimentering verstaan we het indelen van een gebouw in meerdere afgebakende zones. Het indelen gebeurd door deuren, muren, scheidingswanden en andere zaken brandwerend te maken. Dit zal ervoor zorgen dat, indien er brand ontstaat, de brand zich niet verder gaat verspreiden over andere ruimtes of gebouwen, of dat de verspreiding ervan althans vertraagd wordt.

 

Een specifiek attest om de conformiteit van de brandwerende werken te omkaderen

ISIB certificaat

Sinds 1999 is het bedrijf, door ISIB (instituut voor brandveiligheid v.z.w) gecertificeerd als plaatser van brandwerende deuren. Na het volgen van een opleiding hebben de werknemers van Dalla Valle dit attest behaald. Dit verzekert de klant dat de plaatsing van de deuren op een conforme wijze gebeurd.

 

 

Waar werken wij met brandwerende compartimentering?

brandwerende compartimentering, ondergrondse parking

 • Industrie
 • Openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administraties, stations,..)
 • Supermarkten
 • Parkings
 • Commerciële centrums
 • Fabrieken

 

Welke werken voeren we uit met brandwerende compartimentering?

Voor wat betreft brandwerende materialen, stelt Dalla Valle, als geprivilegieerde partner, u een gamma voor van stalen HEINEN deuren en ramen (gecertificeerd volgens de normen EN 1634-1 tot 180min).

Dalla Valle houdt ook rekening met de naleving van de globale brandwerendheid voor gebouwen doorheen de volgende werken:brandwerend deurklink

 • Brandwerende deuren, ramen en beglazing
 • Brandwerende valse plafonds en scheidingswanden
 • Brandwerende afdichtingen rond kleppen en openingen
 • Brandwerende doorvoeringen
 • Brandwerende bepleistering
 • Bescherming van afvoerkanalen en rookafzuigingen

brandwerende test

 

Wij zetten onze kennis ten diensten van uw noden, overal waar bescherming tegen brand nodig is.

 

 

 

Wat wordt vooropgesteld door de Belgische wetgeving?

Ten gevolge van verschillende rampen die zich in België hebben afgespeeld, heeft men in de jaren zeventig een wet ingevoerd om branden en ontploffingen te voorkomen en omtrent de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in dezelfde omstandigheden.

Het basisreglement bepaald de minimumvoorwaarden waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen zodat:

 • Het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van een brand verhinderd wordt
 • De veiligheid van de personen verzekerd is
 • De tussenkomst van brandweerdiensten vergemakkelijkt wordt

Deze drie criteria bepalen samen de weerstand tegen brand en laten op die manier toe om de norm NBN 713-020 toe te passen.

U zult hieromtrent meer informatie kunnen terug vinden op de website van WTCB

 

De normen voor brandwerende materialen en producten

Europese normen worden gegroepeerd in families die afhangen van de testmethode, het producttype en in sommige gevallen de combinatie ervan.

De te volgen norm om eigendommen, deuren en ramen brandwerend te attesteren is de norm EN 1634-1. Er bestaan nog tal van andere normen betreffende automatische blussystemen, warmte- en rookevacuatie, detectie en brandalarmen, …

De brandwerendheid van een bouwelement is de tijd, uitgesproken in minuten, waarin een bouwelement voldoet aan verschillende criteria (stabiliteit, vlamweerstand, thermische isolatie, …)

Ik accepteer "Ik weiger." Wat is een cookie? Afsluiten

Uw parametergegevens werden goed overgemaakt